Stichting

Stichting Wauw

Doelstelling
Stichting Wauw heeft als primair doel:

“ondersteuning bieden aan mensen, met name aan mensen met een verstandelijke beperking, teneinde hun talenten in te zetten in de maatschappij”
(genoemd in de statuten van de stichting, opgemaakt in 2014)

Bestuur
ingeschreven bij de kvk

Evert Groendijk, voorzitter

Roelof Veldhuizen, secretaris

Herman Smit, penningmeester

Beleidsplan en jaarverslag 

Het actuele beleidsplan van Stichting Wauw vindt u hier.

Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2015